รายงาน::ตรวจสอบ ครรภ์ที่คลอดไม่ตรงกับครรภ์ที่ฝากครรภ์

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร37951674.40
ไทรงาม326267.98
คลองลาน564519.04
ขาณุวรลักษบุรี893495.49
คลองขลุง562325.69
พรานกระต่าย606416.77
ลานกระบือ18894.79
ทรายทองวัฒนา1422416.90
ปางศิลาทอง206199.22
บึงสามัคคี1191310.92
โกสัมพีนคร12475.65