รายงาน::ตรวจสอบวันที่เยี่ยมมารดาหลังคลอดเป็นวันก่อนคลอดหรือวันเดียวกับวันที่คลอด

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร8618670.78
ไทรงาม722101.39
คลองลาน1184141.18
ขาณุวรลักษบุรี1640181.10
คลองขลุง175790.51
พรานกระต่าย127690.71
ลานกระบือ33920.59
ทรายทองวัฒนา43461.38
ปางศิลาทอง457102.19
บึงสามัคคี44100.00
โกสัมพีนคร52630.57