รายงาน::ตรวจสอบอายุครรภ์ไม่อยู่ระหว่าง 1-45 สัปดาห์

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร193781370.71
ไทรงาม288230.10
คลองลาน278120.07
ขาณุวรลักษบุรี4316380.88
คลองขลุง691510.01
พรานกระต่าย355340.11
ลานกระบือ135860.44
ทรายทองวัฒนา212820.09
ปางศิลาทอง178610.06
บึงสามัคคี143820.14
โกสัมพีนคร135300.00