รายงาน::ตรวจสอบการเยี่ยมมารดาหลังคลอด

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร8618420.49
ไทรงาม72260.83
คลองลาน118420.17
ขาณุวรลักษบุรี164050.30
คลองขลุง175740.23
พรานกระต่าย127620.16
ลานกระบือ33920.59
ทรายทองวัฒนา43420.46
ปางศิลาทอง45720.44
บึงสามัคคี44100.00
โกสัมพีนคร52620.38