รายงาน::ตรวจสอบผลการฝากครรภ์ที่ผิดปกติ

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร193782911.50
ไทรงาม2882140.49
คลองลาน2781200.72
ขาณุวรลักษบุรี43161232.85
คลองขลุง691580.12
พรานกระต่าย3553421.18
ลานกระบือ13581299.50
ทรายทองวัฒนา2128140.66
ปางศิลาทอง1786130.73
บึงสามัคคี1438261.81
โกสัมพีนคร1353251.85