รายงาน::ตรวจสอบช่วงค่าความดัน Pulse Pressure ผิดปกติ

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร11327611160.99
ไทรงาม18735820.44
คลองลาน237321200.51
ขาณุวรลักษบุรี403801860.46
คลองขลุง257731280.50
พรานกระต่าย288691190.41
ลานกระบือ20183630.31
ทรายทองวัฒนา8042330.41
ปางศิลาทอง14603440.30
บึงสามัคคี9523340.36
โกสัมพีนคร12004380.32