รายงาน::ตรวจสอบ NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร1132761940.17
ไทรงาม18735330.18
คลองลาน23732580.24
ขาณุวรลักษบุรี403801650.41
คลองขลุง257731620.63
พรานกระต่าย28869360.12
ลานกระบือ201833461.71
ทรายทองวัฒนา8042140.17
ปางศิลาทอง14603710.49
บึงสามัคคี9523310.33
โกสัมพีนคร12004270.22