รายงาน::ตรวจสอบ ประชากร มีประวัติเสียชีวิตแล้ว แต่ไม่มีการจำหน่าย

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร19755024641.25
ไทรงาม404403480.86
คลองลาน478742300.48
ขาณุวรลักษบุรี841471790.21
คลองขลุง536555831.09
พรานกระต่าย604113630.60
ลานกระบือ371703280.88
ทรายทองวัฒนา16011140.09
ปางศิลาทอง289166572.27
บึงสามัคคี261191940.74
โกสัมพีนคร239031020.43