รายงาน::ตรวจสอบ คนไทย แต่มีนามสกุล เป็น พม่า,เขมร,ลาว

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร1115055320.00
ไทรงาม14681800.00
คลองลาน15050400.00
ขาณุวรลักษบุรี32592040.00
คลองขลุง25430250.00
พรานกระต่าย22573900.00
ลานกระบือ14018100.00
ทรายทองวัฒนา7665950.01
ปางศิลาทอง11170600.00
บึงสามัคคี11993580.01
โกสัมพีนคร8808600.00