รายงาน::ตรวจสอบ PERSON มีอายุเกิน 100 ปีหรืออายุน้อยกว่า 0 ปี

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร11150551430.01
ไทรงาม146818140.01
คลองลาน150504910.06
ขาณุวรลักษบุรี325920420.01
คลองขลุง254302510.02
พรานกระต่าย225739210.01
ลานกระบือ140181250.02
ทรายทองวัฒนา7665930.00
ปางศิลาทอง111706340.03
บึงสามัคคี11993570.01
โกสัมพีนคร8808670.01