รายงาน::ตรวจสอบ คนมีสัญชาติไทย แต่ Cid ไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร1115055210.00
ไทรงาม14681810.00
คลองลาน15050430.00
ขาณุวรลักษบุรี32592040.00
คลองขลุง25430230.00
พรานกระต่าย22573900.00
ลานกระบือ14018110.00
ทรายทองวัฒนา7665910.00
ปางศิลาทอง11170620.00
บึงสามัคคี11993550.00
โกสัมพีนคร8808630.00