รายงาน::ตรวจสอบ มีการตรวจจอประสาทตาให้คนที่ไม่ได้อยู่ในChronic

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจจอประสาทตา(ครั้ง)ไม่ได้ลงทะเบียน Chronicร้อยละ
เมืองกำแพงเพชร7648237131.00
ไทรงาม2950124542.20
คลองลาน1438100.70
ขาณุวรลักษบุรี33291233.69
คลองขลุง137344132.12
พรานกระต่าย1176252.13
ทรายทองวัฒนา84634440.66
ปางศิลาทอง92770.76
บึงสามัคคี1031100.97
โกสัมพีนคร2453213.06