รายงาน::ตรวจสอบ TypeArea ไม่ใช่ 1-5

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร111505514430.13
ไทรงาม146818730.05
คลองลาน15050410.00
ขาณุวรลักษบุรี325920110.00
คลองขลุง2543025890.23
พรานกระต่าย225739380.02
ลานกระบือ14018111040.79
ทรายทองวัฒนา7665970.01
ปางศิลาทอง111706200.02
บึงสามัคคี119935270.02
โกสัมพีนคร8808620.00