รายงาน::ตรวจสอบ เด็กอายุมากกว่า6 เดือนยังกินนมแม่อย่างเดียวอยู่

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร6207348927.88
ไทรงาม11792415935.27
คลองลาน2008017538.73
ขาณุวรลักษบุรี41995474011.29
คลองขลุง21188282213.32
พรานกระต่าย256765222.03
ลานกระบือ19256423922.01
ทรายทองวัฒนา76486959.09
ปางศิลาทอง8622251729.19
บึงสามัคคี5926136923.10
โกสัมพีนคร97511591.63