รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม NEWBORN กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร2261108047.77
ไทรงาม7300.00
คลองลาน32100.00
ขาณุวรลักษบุรี72515120.83
คลองขลุง41300.00
พรานกระต่าย41800.00
ลานกระบือ9400.00
ทรายทองวัฒนา6100.00
ปางศิลาทอง7400.00
บึงสามัคคี6000.00
โกสัมพีนคร12300.00