รายงาน::ตรวจสอบ เยี่ยมทารกก่อนเกิดหรือในวันเกิด

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร5347380.71
ไทรงาม42410.24
คลองลาน128280.62
ขาณุวรลักษบุรี83530.36
คลองขลุง1869160.86
พรานกระต่าย118970.59
ลานกระบือ38110.26
ทรายทองวัฒนา39310.25
ปางศิลาทอง31010.32
บึงสามัคคี35330.85
โกสัมพีนคร41200.00