รายงาน::ตรวจสอบ ผลการเยี่ยมทารกหลังคลอด เท่ากับไม่ทราบ

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอเยี่ยมทั้งหมดมีผลการเยี่ยมที่ผิดปกติร้อยละ
เมืองกำแพงเพชร5347430.80
ไทรงาม42440.94
คลองลาน128250.39
ขาณุวรลักษบุรี83550.60
คลองขลุง186920.11
พรานกระต่าย118920.17
ลานกระบือ38100.00
ทรายทองวัฒนา39330.76
ปางศิลาทอง31051.61
บึงสามัคคี35300.00
โกสัมพีนคร41200.00