รายงาน::ตรวจสอบ น้ำหนักทารกแรกเกิดผิดปกติ

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทารกจำนวนน้ำหนักผิดปกติร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร2261150.66
ไทรงาม7322.74
คลองลาน32120.62
ขาณุวรลักษบุรี72530.41
คลองขลุง41310.24
พรานกระต่าย41820.48
ลานกระบือ9411.06
ทรายทองวัฒนา6111.64
ปางศิลาทอง7422.70
บึงสามัคคี6000.00
โกสัมพีนคร12300.00