รายงาน::ตรวจสอบ น้ำหนักแรกรับ เป็น 0

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร38500780.20
ไทรงาม333180.24
คลองลาน719230.04
ขาณุวรลักษบุรี7189160.22
คลองขลุง7183190.26
พรานกระต่าย5460220.40
ลานกระบือ288890.31
ทรายทองวัฒนา368890.24
ปางศิลาทอง222510.04
บึงสามัคคี271720.07