รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ NEWBORN

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนข้อมูลคลอดไม่พบข้อมูลทารกร้อยละจำนวนไม่พบข้อมูลทารก
เมืองกำแพงเพชร3795180947.67
ไทรงาม32625377.61
คลองลาน56430353.72
ขาณุวรลักษบุรี89322024.64
คลองขลุง56212422.06
พรานกระต่าย60623538.78
ลานกระบือ18814979.26
ทรายทองวัฒนา1427854.93
ปางศิลาทอง20612962.62
บึงสามัคคี1195344.54
โกสัมพีนคร1242116.94