รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABORกับ ANC

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร379570.18
ไทรงาม32600.00
คลองลาน56481.42
ขาณุวรลักษบุรี89330.34
คลองขลุง56210.18
พรานกระต่าย60660.99
ลานกระบือ18821.06
ทรายทองวัฒนา14210.70
ปางศิลาทอง20620.97
บึงสามัคคี11900.00
โกสัมพีนคร12400.00