รายงาน::ตรวจสอบ การบันทึกผลการคลอดไม่ตรงมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร3795194851.33
ไทรงาม3266419.63
คลองลาน5648515.07
ขาณุวรลักษบุรี893879.74
คลองขลุง56210919.40
พรานกระต่าย6066610.89
ลานกระบือ1883920.74
ทรายทองวัฒนา14264.23
ปางศิลาทอง2063416.50
บึงสามัคคี1192218.49
โกสัมพีนคร12497.26