รายงาน::ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร379556114.78
ไทรงาม32600.00
คลองลาน5647112.59
ขาณุวรลักษบุรี893738.17
คลองขลุง56200.00
พรานกระต่าย60600.00
ลานกระบือ1882915.43
ทรายทองวัฒนา14200.00
ปางศิลาทอง20600.00
บึงสามัคคี11900.00
โกสัมพีนคร12400.00