รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM/CKD มี ค่า LDL นอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (10 -400)

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ LDL ทั้งหมดนอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (10 -400)ร้อยละ
เมืองกำแพงเพชร1454990.06
ไทรงาม671140.06
คลองลาน1124120.02
ขาณุวรลักษบุรี16713330.20
คลองขลุง1182110.01
พรานกระต่าย1021740.04
ลานกระบือ289210.03
ทรายทองวัฒนา81700.00
ปางศิลาทอง193810.05
บึงสามัคคี408810.02
โกสัมพีนคร554600.00