รายงาน::ประชากรผิดเพศในพื้นที่รับผิดชอบที่กระทบเป้าหมายงานเชิงรุก

 แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
10991100.09
เมืองกำแพงเพชร5249939160.17
ไทรงาม71801230.03
คลองลาน7296860.01
ขาณุวรลักษบุรี155717990.06
คลองขลุง121116300.02
พรานกระต่าย1082692450.23
ลานกระบือ69627400.06
ทรายทองวัฒนา3564850.01
ปางศิลาทอง55222510.09
บึงสามัคคี5813760.01
โกสัมพีนคร427601790.42