รายงาน::ประชากรไทยในรับผิดชอบไม่ถูกนำเข้าแฟ้มที่พักอาศัย(HOME) / ประเภทที่พักผิดมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
7925555470.08
เมืองกำแพงเพชร23183710061843.4
ไทรงาม5601515582.78
คลองลาน6781031444.64
ขาณุวรลักษบุรี1093443860.35
คลองขลุง735812487933.81
พรานกระต่าย7320313821.89
ลานกระบือ47580964220.26
ทรายทองวัฒนา24523567823.15
ปางศิลาทอง32038947729.58
บึงสามัคคี2900314995.17
โกสัมพีนคร28191866830.75