รายงาน::ตรวจสอบ การบันทึก วันคลอดในแฟ้ม Labor ไม่สัมพันธ์ กับวันลูกเกิด ในแฟ้ม Newborn

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร1904713.73
ไทรงาม63711.11
คลองลาน251135.18
ขาณุวรลักษบุรี661101.51
คลองขลุง428266.07
พรานกระต่าย369236.23
ลานกระบือ3139.68
ทรายทองวัฒนา6146.56
ปางศิลาทอง711014.08
บึงสามัคคี6423.13
โกสัมพีนคร10365.83