รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM รายงานผล microalbumin/macroalbumin ไม่ใช่รหัสมาตรฐานตามกำหนด (0 ,1 , 2)

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ microalbumin ทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร3496700.00
ไทรงาม126286144.86
คลองลาน23576657427.88
ขาณุวรลักษบุรี4348128256.50
คลองขลุง2925900.00
พรานกระต่าย1435500.00
ลานกระบือ85253854.52
ทรายทองวัฒนา994500.00
ปางศิลาทอง447240.09
บึงสามัคคี11982526543.94
โกสัมพีนคร669060.09