รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM มี Creatinine นอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ Creatinine ทั้งหมดนอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองกำแพงเพชร28860260.09
ไทรงาม1723330.02
คลองลาน2941860.02
ขาณุวรลักษบุรี33167740.22
คลองขลุง46250330.07
พรานกระต่าย25985120.05
ลานกระบือ1463910.01
ทรายทองวัฒนา1942540.02
ปางศิลาทอง972210.01
บึงสามัคคี1059500.00
โกสัมพีนคร1300270.05