รายงาน::ตรวจสอบ ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นแต่ไม่ระบุสาเหตุ

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร17041704100.0
ไทรงาม50520.40
คลองลาน41730.72
ขาณุวรลักษบุรี55100.00
คลองขลุง716152.09
พรานกระต่าย343343100.0
ลานกระบือ204204100.0
ทรายทองวัฒนา325123.69
ปางศิลาทอง28910.35
บึงสามัคคี2202712.27