รายงาน::ตรวจสอบ ผล macroalbumin หรือ microalbumin ที่ไม่ใส่ค่า 0,1,2

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร2152200.00
ไทรงาม46673266.99
คลองลาน8814476354.04
ขาณุวรลักษบุรี285809543.34
คลองขลุง832500.00
พรานกระต่าย492600.00
ลานกระบือ37453238.62
ทรายทองวัฒนา160900.00
ปางศิลาทอง43140.93
บึงสามัคคี3982103125.89
โกสัมพีนคร266310.04