รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยนอกมีส่งต่อ แต่ไม่ระบุสถานพยาบาลปลายทาง หรือเหตุผลการส่งต่อ

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร202362019299.78
ไทรงาม327744113.46
คลองลาน37831744.60
ขาณุวรลักษบุรี28111093.88
คลองขลุง61441532.49
พรานกระต่าย49754975100.0
ลานกระบือ29212921100.0
ทรายทองวัฒนา2332813.47
ปางศิลาทอง262026510.11
บึงสามัคคี68836352.76
โกสัมพีนคร325984725.99