รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วย DM มี HbA1c นอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ HbA1c ทั้งหมดนอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองกำแพงเพชร14509220.15
ไทรงาม837620.02
คลองลาน1082120.02
ขาณุวรลักษบุรี16473900.55
คลองขลุง1274100.00
พรานกระต่าย1021720.02
ลานกระบือ505810.02
ทรายทองวัฒนา572920.03
ปางศิลาทอง253400.00
บึงสามัคคี576510.02
โกสัมพีนคร449540.09