รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้บริการหลังเสียชีวิต

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร90274134.58
ไทรงาม626365.75
คลองลาน1642835.05
ขาณุวรลักษบุรี107718216.90
คลองขลุง1883492.60
พรานกระต่าย19531105.63
ลานกระบือ593233.88
ทรายทองวัฒนา1402795.63
ปางศิลาทอง620335.32
บึงสามัคคี5856711.45
โกสัมพีนคร940677.13