รายงาน::ตรวจสอบ มูลค่าให้บริการ (ราคาขาย) เป็น 0 admission

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร38500340.09
ไทรงาม333120.06
คลองลาน71925387.48
ขาณุวรลักษบุรี718900.00
คลองขลุง718310.01
พรานกระต่าย546040.07
ลานกระบือ288830.10
ทรายทองวัฒนา368820.05
ปางศิลาทอง222500.00
บึงสามัคคี271700.00