รายงาน::ตรวจสอบวันที่จำหน่ายก่อนวัน admit

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร38500190.05
ไทรงาม333100.00
คลองลาน719210.01
ขาณุวรลักษบุรี718900.00
คลองขลุง718370.10
พรานกระต่าย546040.07
ลานกระบือ288800.00
ทรายทองวัฒนา368800.00
ปางศิลาทอง222500.00
บึงสามัคคี271710.04