รายงาน::ตรวจสอบ มูลค่าการให้บริการเป็น 0 บาทในแฟ้ม charge_opd

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร3845246926112.41
ไทรงาม809901403714.98
คลองลาน1086683644195.93
ขาณุวรลักษบุรี132255519168414.49
คลองขลุง1377140635644.62
พรานกระต่าย1140300594745.22
ลานกระบือ783329592447.56
ทรายทองวัฒนา60797067211.11
ปางศิลาทอง558620260364.66
บึงสามัคคี47946475831.58
โกสัมพีนคร557164299645.38