รายงาน::ตรวจสอบ ค่ารักษาที่ไม่ควรมีในผู้ป่วยนอกของ รพ.

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร384524610.00
ไทรงาม80990140.00
คลองลาน108668300.00
ขาณุวรลักษบุรี132255510.00
คลองขลุง137714010.00
พรานกระต่าย114030090.00
ลานกระบือ78332960.00
ทรายทองวัฒนา60797000.00
ปางศิลาทอง55862000.00
บึงสามัคคี479464100.00
โกสัมพีนคร55716400.00