รายงาน::ตรวจสอบ ค่ารักษาที่ไม่ควรมีใน รพ.สต.

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร3845246176570.46
ไทรงาม80990148850.60
คลองลาน1086683730.01
ขาณุวรลักษบุรี132255592560.70
คลองขลุง137714058810.43
พรานกระต่าย1140300106900.94
ลานกระบือ78332932160.41
ทรายทองวัฒนา60797017050.28
ปางศิลาทอง55862029470.53
บึงสามัคคี4794643120.07
โกสัมพีนคร557164116212.09