รายงาน::ตรวจสอบ หมวดค่ารักษาที่ไม่ตรงมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร38452469400.02
ไทรงาม8099011660.02
คลองลาน10866835310.05
ขาณุวรลักษบุรี132255528435321.50
คลองขลุง137714024547717.83
พรานกระต่าย11403002690.02
ลานกระบือ783329210.00
ทรายทองวัฒนา60797021240.35
ปางศิลาทอง55862018750.34
บึงสามัคคี4794642220.05
โกสัมพีนคร55716410480.19