รายงาน::ตรวจสอบ มูลค่าหัตถการ เป็น 0 บาท

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร70055323230533.16
ไทรงาม1380855199637.66
คลองลาน1833387877142.96
ขาณุวรลักษบุรี24662714071457.06
คลองขลุง2229518990140.32
พรานกระต่าย2025817807338.54
ลานกระบือ1583678008450.57
ทรายทองวัฒนา1195141750714.65
ปางศิลาทอง1029251952918.97
บึงสามัคคี549581448426.35
โกสัมพีนคร111604110629.91