รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้รหัสหัตถการที่เป็น icd9cm ใน รพ.สต.

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร367178176564.81
ไทรงาม745272001726.86
คลองลาน733111433619.56
ขาณุวรลักษบุรี1550984486628.93
คลองขลุง737761215116.47
พรานกระต่าย15487764884.19
ลานกระบือ677021871527.64
ทรายทองวัฒนา39637475211.99
ปางศิลาทอง7518739525.26
บึงสามัคคี17669274615.54
โกสัมพีนคร8526415691.84