รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้รหัสโรคที่มีการยกเลิกการใช้งานแล้ว

 



แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร1592539107480.67
ไทรงาม3467304500.13
คลองลาน41893320930.50
ขาณุวรลักษบุรี80017435600.44
คลองขลุง61268537650.61
พรานกระต่าย6425341970.03
ลานกระบือ335014670.02
ทรายทองวัฒนา2497349700.39
ปางศิลาทอง2826315920.21
บึงสามัคคี1910875830.31
โกสัมพีนคร2474464450.18