รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยที่มิใช่กลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร15925391960.01
ไทรงาม34673016640.48
คลองลาน4189331040.02
ขาณุวรลักษบุรี8001743540.04
คลองขลุง612685910.01
พรานกระต่าย642534520.01
ลานกระบือ3350143500.10
ทรายทองวัฒนา249734210.01
ปางศิลาทอง282631150.01
บึงสามัคคี19108720.00
โกสัมพีนคร2474461320.05