รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร159253928710.18
ไทรงาม3467303870.11
คลองลาน41893321980.52
ขาณุวรลักษบุรี80017417330.22
คลองขลุง6126858790.14
พรานกระต่าย6425349350.15
ลานกระบือ3350145000.15
ทรายทองวัฒนา24973426531.06
ปางศิลาทอง2826318430.30
บึงสามัคคี19108726861.41
โกสัมพีนคร2474469370.38