รายงาน::ตรวจสอบ ประเภทการวินิจฉัยของผู้ป่วยนอกในแฟ้ม diagnosis opd ไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร159253960.00
ไทรงาม34673040.00
คลองลาน41893390.00
ขาณุวรลักษบุรี80017416538120.67
คลองขลุง612685230.00
พรานกระต่าย64253410.00
ลานกระบือ33501420.00
ทรายทองวัฒนา24973480.00
ปางศิลาทอง28263140.00
บึงสามัคคี19108710.00
โกสัมพีนคร24744610.00