รายงาน::ตรวจสอบ วันที่ให้บริการเป็นวันที่หลัง d_update

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร100643224180.24
ไทรงาม20690710040.49
คลองลาน2672553210.12
ขาณุวรลักษบุรี4261575160.12
คลองขลุง31430718550.59
พรานกระต่าย3391063300.10
ลานกระบือ2069704730.23
ทรายทองวัฒนา141752150.01
ปางศิลาทอง1349682370.18
บึงสามัคคี1136879570.84
โกสัมพีนคร1412332710.19