รายงาน::ตรวจสอบ มูลค่าการให้บริการเป็น 0 ในแฟ้ม SERVICE

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร1006432500954.98
ไทรงาม20690776173.68
คลองลาน267255107514.02
ขาณุวรลักษบุรี4261575188812.18
คลองขลุง31430786522.75
พรานกระต่าย339106256047.55
ลานกระบือ20697081773.95
ทรายทองวัฒนา14175251103.60
ปางศิลาทอง13496839152.90
บึงสามัคคี11368766245.83
โกสัมพีนคร14123354383.85