รายงาน::ตรวจสอบ ผลตรวจเท้าไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร14795500.00
ไทรงาม2746700.00
คลองลาน2748000.00
ขาณุวรลักษบุรี10614500.00
คลองขลุง4575200.00
พรานกระต่าย5296400.00
ลานกระบือ2756300.00
ทรายทองวัฒนา1715800.00
ปางศิลาทอง1508300.00
บึงสามัคคี1785700.00
โกสัมพีนคร2408300.00