รายงาน::ตรวจสอบ มีรายการยาเม็ดเสริม IODINE ที่รหัสไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร68473735.45
ไทรงาม176622512.74
คลองลาน235300.00
ขาณุวรลักษบุรี1443594.09
คลองขลุง22741084.75
พรานกระต่าย2918672.30
ลานกระบือ128510.08
ทรายทองวัฒนา181477942.94
ปางศิลาทอง1403795.63
บึงสามัคคี74300.00
โกสัมพีนคร112500.00